Alumnis il·lustres de Maristes Valldemia

Amb el naixement dels “alumni” hem cregut oportú obrir aquest espai,  dedicat als companys o altres persones vinculades, que durant la seva vida han tingut algun tret determinant, que els ha marcat com a referents de la societat. 

Els valorarem  tant  pel seu  treball professional com pel testimoni dels valors educatius de la nostra escola. També hi tindran cabuda els que hagin contribuït de forma especial a la promoció de l’entitat, de l’escola, o per especial  relació marista amb la ciutat. 

Aquest àmbit queda obert a les propostes que vulgueu formular, informant del motiu pel qual creieu que alguna persona  ha de formar-ne part. L’entitat, però, anirà proclamant nous “il·lustres” donant a conèixer els seus perfils biogràfics. 

Per obrir  la Galeria Il·lustre, hem volgut triar un personatge representatiu de cada una de les escoles obertes pels maristes a Mataró.  En quan a Valldemia, sens dubte el seu fundador, i amb relació al col·legi del Sagrat Cor, el Germà Doroteu, professor dels dos col·legis i molts anys director del situat al carrer de Sant Josep. Una persona que va crear moltes complicitats en l’àmbit ciutadà i  mereixedor de la Medalla de la Ciutat l’any 1956.