Formulari d’inscripció a les beques

Les Beques dels Antics Alumnes, son una iniciativa de l’associació per ajudar a millor la excel·lència dels alumnes en quan a la preparació i presentació de treballs.

La inscripció està reservada a tots els alumnes que hagin obtingut una nota igual o superior a vuit en l’avaluació de l’escola. La data límit per a inscriure’s és el 9 de maig de 2023.

Omple el formulari per inscriure’t (2022-2023)

  Modalitat del Batxillerat

  Condicions de les Beques Associació Antic Alumnes

  Pel fet d'inscriure el treball al concurs, el/la participant accepta les bases i les interpretacions que en faci la comissió organitzadora. No cal lliurar un treball físic. L'Associació d'Antics Alumnes queda autoritzada a obtenir una còpia digital del vostre treball, que es va presentar dins el termini vàlid a l'escola Maristes Valldemia.  Bases del concurs


  CLÁUSULA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL CONCURS

  De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Reglament Eureopeu de Protecció de Dades -RGPD- i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal -LOPDGDD-), s’informa als participants que el seu registre comporta el consentiment per a que les dades personals que facilitin siguin incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, del que es responsable ANTICS ALUMNES MARISTES MATARÓ, amb C.I.F. G60318938 i seu situada a La Riera 124, 08301, Mataró, Barcelona on podrà dirigir-se per escrit per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament.

  La finalitat de la recollida de les dades és per la gestió del premi en cas de ser guanyador (aquesta base legítima de tractament és el seu consentiment i l’execució d’aquest contracte), i l’enviament de comunicacions comercials inclús per via electrònica sempre que ho hagi consentit prèviament, per mantenir-lo informat sobre altres esdeveniments relacionats amb el present i dels serveis o productes de ANTICS ALUMNES MARISTES MATARÓ que puguin ser del seu interès.

  Únicament el responsable del tractament tindrà accés a les dades facilitades, i sota cap concepte aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer. Sense perjudici de l’anterior, podrà ANTICS ALUMNES MARISTES MATARÓ difondre el nom del guanyador per la realització de qualsevol activitat publicitària, promocional o de marketing relacionada amb el present concurs. L’acceptació del premi pel guanyador implica necessàriament la del tractament i utilització de les seves dades personals amb la finalitat descrita. Aquesta autorització no suposarà en cap cas contraprestació addicional pel guanyador.

  Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no siguin necessàries per tal finalitat es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

  Els participants podran revocar el seu consentiment per aquestes finalitats en qualsevol moment dirigint-se per escrit a ANTICS ALUMNES MARISTES MATARÓ via email a valldemiantics@gmail.com i podran exercir per escrit a la direcció a dalt indicada o via email a valldemiantics@gmail.com els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al tractament de dades, presentant el DNI o document anàleg en dret. Davant qualsevol fet que consideressin una violació dels seus drets, els participants tindran dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

  Més informació sobre la política de protecció de dades, pot acudir a https://valldemialumni.org/politica-de-privadesa/

  Patrocinadors: