Condicions botiga online

1-Ofereix el servei l’Associació d’Antics Alumnes Maristes de Mataró, amb domicili social al Col·legi Maristes-Valldemia, carrer La Riera, 124 , CP 08301, de Mataró.

Entitat inscrita al Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 191, de la secció primera. El NIF es el G60318938.

2-La oferta de productes es realitza com a promoció i suport a l’activitat associativa de l’entitat.   Els seus membres els  poden  adquirir  pel seu propi us o per a oferir-los a companys.

3-Tota la gestió de l’entitat, que inclou la botiga, està garantida en quan a la privacitat de dades d’acord a la legislació sobre protecció de dades. Pots conèixer els teus drets en aquest mateix moment.

4-Per adquirir productes cal seguir els passos a través del procés establert. Si necessites ajuda o informació, la pots demanar a través de botiga@valldemialumni.org

5-Al tractar-se d’una   entitat sense ànim de lucre, el valor assignat no va gravat amb IVA.

6-Els enviaments es realitzen a través de l’empresa NACEX.  A la península, Portugal, Andorra i Balears el temps de lliurament sol ser de 24/48 hores.  A Canàries, Ceuta o Melilla, fins a 48/72 hores.  Es tramet email  de confirmació del enviament amb una referencia per poder seguir la ruta de l’expedició.  En el cas de Formentera, es pot allargar una mica mes fins a 48/72 hores

En absència del destinatari, el transportista, deixarà un avís per concretar una segona i definitiva entrega, sense càrrec addicional. A Andorra, es pot substituir per un punt de recollida.. Els enviaments a l’estranger o  que puguin comportar despeses no previstes o tràmits duaners, correran a càrrec del destinatari.

7-El pagament s’ha de realitzar a través de la plataforma garantida googlePay, que el sistema te establert,  que es l’únic que accepta la web.

8-A partir del moment d’abonament al compte de l’entitat, es procedirà a gestionar l’expedició   o be fabricació si es tracta de models personalitzats. En qualsevol cas la seva expedició no es podrà demorar mes de una setmana.

9-L’enviament es realitza  a pots pagats,  ja que s’ha abonat el seu cost juntament amb la compra.  

10-En cas d’incidències en el transport, cal manifestar-ho en el moment del lliurament a l’agencia transportista. Es ella la responsable de substitució si cal. En tot cas, et pots dirigir a l’entitat a  través de botiga@valldemialumni.org

11-L’entitat es reserva els drets de modificar qualsevol característica del producte per altre similar de igual valor, o de poder cancel·lar la comanda per motius logístics o d’altre indole. En aquest cas, es manifestarà al comprador i s’abonarà l’import cobrat.

12-El venedor, en aquest cas l’associació queda eximida  de qualsevol responsabilitat per danys o perjudicis de naturalesa que sigui, tant  si son   motivats per falta de disponibilitat o dificultat de funcionament del lloc web. També qualsevol responsabilitat derivada del mal us o del us inadequat dels productes.