Clara López Gómez

FAGUS: La xocolata i la natura mes explosives

Tutor: David Codina
Patrocinador: Soci 813

Quan el tutor em va anunciar que era l’hora de triar el “famós” tema del treball, em vaig trobar total- ment perduda. Volia triar un tema amb el qual realment gaudís i no em cansés, ja que hauria de dedicar moltes hores a treballar-lo. Final- ment va sorgir el tema: La xocola- ta. Però la qüestió era des de quin àmbit enfocar-lo. Era tot un repte per mi, però el concepte de fer un treball totalment innovador amb un producte quotidià va ser el que em va motivar per tirar endavant i in- tentar aportar-li una visió diferent.

Els objectius que em vaig marcar van ser realitzar la meva marca de xocolata, crear un embalatge i un logotip que l’acompanyés i desen- volupar una campanya publicitària que englobés tres àmbits de comu- nicació: la ràdio, la televisió i els car- tells publicitaris. El primer pas que vaig fer va ser investigar la història de la xocolata, el seu procés de fa- bricació i l’anatomia de la planta, a continuació vaig analitzar els gustos dels consumidors de xocolata a través d’enquestes, vaig realitzar entrevistes a diferents especialistes en el sector i vaig realitzar visites de camp. Finalment, i gràcies a aques- ta profunda investigació en els di- ferents sectors, va néixer Fagus, la meva pròpia marca de xocolata.

Vaig fer ús de la meva creativitat i imaginació perquè el producte fos realment trencador i el resultat va ser satisfactori. La xocolata estava feta amb motlles de fulla natural, és a dir, utilitzava fulles dels arbres fruiters per donar forma a la xoco- lata, cada fulla de xocolata contenia trossos de fruita seca que corresponien al seu fruit i per donar un toc diferent a la xocolata vaig introduir caramel explosiu a la xocolata quan estava desfeta.

Cada detall va ser cuidat d’una manera especial i la relació de la xo- colata amb la natura i l’explosivitat va ser present en totes les fases de desenvolupament del producte.

El que realment m’emporto d’aquest treball és la satisfacció i l’orgull que he sentit en veure que l’esforç, la dedicació i la passió per fer les coses poden donar els seus fruits i són valorades de manera po- sitiva, només fa falta posar-hi ganes i creure en el que estàs fent.