Helena Coll Sànchez

Cultura, consum i creació del te

Tutor: Albert Cocera
Patrocinador: Soci 813

“- Vol te? – No, vull romanç. Vull música. Vull amor i bellesa. – Segur que no vol te?”

Així comença el treball de recerca sobre la cultura del te i el seu consum, amb un diàleg creat pel conegut director de cinema Woody Allen.

I és que aquesta frase, escenifica molt bé el que vol transmetre aquesta investigació. Què hi ha més enllà del te considerat com una simple be- guda? Doncs tota una història, una tradició, una manera de fer i també, un consum diferent segons les constums de cada país. El treball aconse- gueix transportar el lector, que hau- ria d’anar sempre acompanyat d’una tassa de te durant la seva lectura, cap a un món desconegut i poc treballat i estudiat a la cultura occidental. Com la mateixa autora diu, el tema del te no se li va ocórrer fins que el seu pri- mer tema de treball de recerca no la convencia, i és que aquesta temàtica no es troba molt potenciada a Cata- lunya. Així doncs, pretén donar un context molt ampli i situar els inicis d’aquesta beguda amb simbolismes tant diferents segons els països con- sumidors, aprofitant sempre per divulgar-lo i potenciar a què tothom el provi.

En aquest treball, una de les parts més importants i interessants és la pròpia experiència de l’autora en la creació d’un te propi, una part pràctica molt original que demostra que és una gran fan d’aquesta beguda mil·lenària. També en podem veure una anàlisi del consum, de les propietats d’algunes especialitats de te entre altres aspectes més analítics i específics.

També és molt interessant destacar la vivència que l’autora ha tingut de les dues cerimònies del te, l’anglesa i la japonesa, amb diferents col·labo- radors i participants que l’han ajudat a entendre aquesta part del te que encara no coneixia. D’aquesta manera, compleix l’objectiu clar de la divulgació per una potenciació de la cultura del te.

Res millor que acabar convidant als lectors d’aquesta breu ressenya a provar una tassa de te.