Javier Blasco Moreu

Alternativa al capitalisme. Mercats de troc, present i futur

Tutor: Cristina Garcia
Patrocinador: Soci 813