Pau Buetas Gorgas

Edició 2019

Dub és el camí

Tutor: Albert Dotras
Patrocinador: Valldemia Alumni

Sempre m’ha fascinat la música, des debenpetit, i avui en dia és el que més m’agrada fer.

Quan em vaig plantejar la temàtica del meu treball de recerca, vaig veure que el que realment tenia a davant era l’oportunitat per conèixer i descobrir algun dels moltíssims camps i estils que integren la música. Aquell mateix estiu, ho vaig trobar i veure ben clar, es deia DUB.

Des de llavors no he parat de buscar, conèixer i experimentar amb aquest estil, i és un món! El DUB va sorgir a Jamaica, durant la dècada del 1950 i es va anar estenent per la resta del món fins a avui en dia. Des dels seus inicis ha estat un estil molt urbà i de crítica social, un espai per a desconnectar, i això m’ha agradat molt.

El treball és un recull d’informació so- bre la història, els màxims exponents, l’explicació de la cultura pròpia, l’evolució a Espanya des que va arribar, des de la dècada dels noranta fins avui, les característiques, teòriques i pràctiques, entrevistes i contacte amb el món pro- fessional, el material necessari i, per acabar, com a projecte pràctic, la crea- ció d’una base instrumental de DUB.

Per finalitzar he de dir que m’ho he passat molt bé creant aquest treball i vull tornar a agrair a tots els qui m’han ajudat, ja fos guiant-me o deixant-me els meus espais. DUB és el camí!