Emma Pintor Xirau

Un somni tinc. Direcció musical Mamma Mia!

Tutor: Albert Cocera
Patrocinador: Consultoria AUDRIA

El meu treball de recerca anomenat “Un somni tinc. Direcció del musical Mamma Mia!” ha estat per mi una gran aventura i una gran experiència. Gràcies a ell he pogut seguir creixent dins el món artístic i aprenent diversos aspectes realment importants. El per- què d’aquest tema? Doncs no va ser una decisió dura ni difícil, ja que era ben bé vocacional. Jo sabia que volia tractar i aprofundir en un tema que realment m’apassionés i per aquest motiu vaig triar el món del musical, el món del meu futur.

El meu treball es divideix en dues parts: la teòrica i la pràctica. En la primera dono les eines necessàries per poder entendre el concepte teatre mu- sical (definició, història, localització, en- tre d’altres) i a la segona, aprofundeixo en deu musicals realment famosos i explico tot el meu procés de creació i direcció del musical, des dels seus inicis fins al final. El tema essencial en aquest treball és el musical i per aquest motiu, la part pràctica agafa una obra tan im- portant com Mamma Mia! per ser des- envolupada. En conclusió, m’agradaria convidar a crear, experimentar i sentir a tots aquells que d’ara endavant cerquin i construeixin el seu meravellós treball de recerca.