Marina Romera Castells

Edició 2019

Disruptors endocrins

Tutor: Sigfrid Maynegre
Patrocinador: Soci 813

La contaminació ambiental és un problema que actualment creix a velocitats desmesurades, ja sigui per la falta d’informació respecte d’aquest fet o per la manca d’importància que la gent li atribueix. Informar-me sobre aquesta situació i assolir un cert coneixement sobre els processos que fan que la contaminació ambiental es vagi incrementant ha estat un dels camps de més interès per a mi a l’hora de plantejar-me el futur, ja que m’agradaria estudiar alguna branca de la biologia i, potser, un cop acabada la carrera, ser capaç d’investigar de manera professional aquesta situació.

En aquest treball, he volgut comprovar amb larves de peix zebra, un peix molt utilitzat en investigació, la toxicitat del Bisfenol A (BPA), un potencial disruptor endocrí molt utilitzat en la indústria. Per poder dur a terme el treball he exposat els peixos zebra a diferents concentracions de BPA i, un cop observats els resultats fenotípics, he utilitzat la tècnica de la reacció en cadena de la polimerasa (PCR en les seves sigles en anglès) per comprovar si els gens s’havien vist afectats pel tòxic. Haver pogut fer aquest experiment amb els investigadors de Toxicologia de l’IDAEA (Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua) vinculat al CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) ha estat una gran oportunitat per conèixer un món que sempre he admirat.