Sara Polo Morcillo

Frailty

Tutor: Cecilia Bertran
Patrocinador: Valldemi Alumni

Quan vaig sentir a parlar per primera vegada del treball de recerca a primer de batxillerat, un calfred em va recórrer el cos. No sabia per on començar, però una cosa tenia ben clara: volia que no fos un simple estudi realitzat obligadament. La meva principal motivació per a la realització d’aquest era que tractés un tema mèdic des d’un punt de vista humà i no només científic. Ara, amb el treball finalitzat, puc afirmar que he complert els meus objectius. El meu treball ha estat realitzat gràcies a la col·laboració del Servei de Nefrologia de l’Hospital del Mar de Barcelona, pacients pertinents al qual han estat sotmesos a diversos tests mèdics d’anàlisi. La pretensió principal del treball ha estat estudiar la fragilitat dels pacients en llista d’espera per rebre un trasplantament de ronyó, és a dir, de malalts renals crònics; i la correlació que aquesta presenta amb el seu estatus funcional. Quan parlem de fragilitat ens referim a aquesta com una síndrome clínica -una malaltia- que afecta diversos àmbits de la vida del pacient i que va molt associada a l’edat d’aquest. Per aquest motiu, la pretensió del treball és, també, analitzar les característiques sociodemogràfiques i les comorbiditats dels pacients esmentats. El processament de tota la informació obtinguda ha estat dut a terme mitjançant una base de dades i l’experiència prèvia ha servit per poder donar sentit als resultats obtinguts.