Anna Bosch Rico

Ús del cromoglicat disòdic pel tractment dermatitis atòpic

Tutor: Cecília Bertran
Patrocinador: Valldemia Alumni

No sabem si el tema del treball te res a veure amb el futur professional de l’autora, però des de la nostra apreciació creiem que seria possible. Celebrem que hagi demanat i aconseguit la participació de professionals de nivell. Com una part important de treballs te relació amb temes  vinculats amb la família, opció que facilita la trobada de “voluntaris” i que mostra un interès  per donar a conèixer temes, estudiar-los i en aquest cas trobar-hi remei.

A la introducció ens parla del gran augment de casos de dermatitis atòpica en nens. Aquesta malaltia provoca una picor molt intensa a diferents zones de la pell causant nombroses ferides amb possibles infeccions, a causa d’una malformació a l’epiteli de la pell. Per això cal seguir un tractament diari i acurat sobre el pacient, mantenint una bona higiene, sense utilitzar productes químics, portant les ungles netes per evitar infeccions i evitant portar roba que no sigui de cotó, ja que sinó el quadre mèdic podria empitjorar. Aquesta situació desespera, alhora, als nens que la pateixen i als pares, que no troben solucions a llarg termini per aquest problema.

Un dels fets que ens anomena com a motiu de la investigació es el que un fàrmac  amb base d’aquest producte es comercialitzi a Estats Units i no a Europa.  Aquí cal obtenir-lo a través de les fórmules magistrals de farmàcia i si entrés a formar part dels medicaments comercialitzats, segurament, podria ser molt mes econòmic. 

Ens parla de l’aplicació de cremes hidratants en el primer estadi de la malaltia, i que cal deixar posteriorment per anar a tractaments mes intensos, de mes impacte econòmic per les famílies. Per això,  l’objectiu principal es el de elaborar una crema amb base a aquest producte i estudiar si es eficaç.

Entre els objectius secundaris, visita uns laboratoris especialitzats en cremes, crea un DMF, document per l’aprovació de nous fàrmacs a la CCE, i l’estudi de vialitat econòmica.

CONCLUSIONS

Millora en les aplicacions, excepte en el cas de psoriasis. Quan es deixa d’aplicar la crema, es torna a l’estadi inicial. No eradiquem la malaltia ja que per això també s’haurien d’eradicar els al·lergògens que la provoquen. El cost estimat, sense estudis financers podria ser per sota dels 30 €. A través de laboratoris Uriach ha pogut saber tot el procés d’aprovació d’un nou fàrmac.