Maribel Canalejo

Edició 2019

Discapacitat i repercussió a l’esport

Tutor: Gemma Badia
Patrocinador: Consultoria AUDRIA

El treball Discapacitats té dos objectiu principals: en primer lloc, comprovar i demostrar que la discapacitat no és un obstacle per a poder fer esport, i en segon lloc, demostrar que fer exercici beneficia a les persones que conviuen amb alguna discapacitat.

Per poder-ho fer vaig estudiar els tipus de discapacitat que existeixen i la seva relació amb l’esport. Un cop finalitzada la teoria vaig tenir l’oportunitat d’observar i estudiar el comportament i millora esportiva tant quantitativament com qualitativament dels jugadors d’un equip de bàsquet format per persones amb alguna discapacitat; per fer això també em van ajudar molt les enquestes i entrevistes. Vaig fer servir l’observació i l’anotació, setmana rere setmana, de la quantitat (sobre 10) de cistelles que feia cada jugador de l’equip, i finalment vaig crear uns gràfics, tot extrapolant els resultats, per tenir una idea del rendiment dels esportistes al cap d’un temps.

Finalment, vaig poder extreure tres conclusions, les quals anaven relacionades amb el fet que l’esport no és un obstacle sinó un benefici per a les persones que conviuen amb alguna discapacitat