Paula Izquierdo Gonzàlez

Plants in motion. Tropismes i circumnotació vegetal

Tutor: Sígfrid Maynegre
Patrocinador: Valldemia Alumni

En el cas de la Paula sembla ser que a planteja  el treball tenia clar dues coses, que el tema fos relacionat amb la biología i que li permetés fer una bona  part pràctica.  Però quan ens disposem a fer una passada general de tota la documentació pensant trobar un reguitzell de fulles de càlcul i estadístiques, vet aquí que les cel·les s’han convertit en fotografies i seqüències de les plantes-mostra del treball.  El que podem intuir es que la Paula es una noia metódica, organitzada i observadora.

De la primera idea sobre els cultius hidropónics, es va decidir pels ritmes cardians. Els moviments que fan les plantes. En el transcurs de la feina, entra també en l’estudi d’altres moviments vegetals com les nàsties i finalment acaba amb els TROPISMES, degut a que son els moviments mes freqüents.

El desenvolupament del treball segueix els objectius foxats al començament. Conèixer detalladament els diferents tipus de moviments que realitzen les plantes. 2/ Realitzar un estudi general dels tropismes mes habituals en el regne vegetal mitjançant la seva observació. 3/ Intentar observar el moviment de circumnutació d’una planta. 4/ Entendre els processos que es duen a termea l’interior de les plantes per poder generar aquest tipus de respostes.

 A partir d’aquest inici, formula set hipótesi que desenvolupa una a una detalladament.

Reconeix que amb el treball l’ha permès conèixer detalladament els moviments dels vegetals i la seva fisiologia.

  • Les tiges dels vegetals sempre creixen buscant la llum.
  • Les arrels dels vegetals sempre creixen evitant la llum.
  • Les tiges dels vegetals sempre creixen en sentit contrari a la gravetat.
  • Les arrels dels vegetals sempre creixen en el sentit de la gravetat.
  • Les arrels dels vegetals sempre creixen buscant l’aigua.
  • L’Hidrotropisme presenta mes importància en les arrels que el gravitropisme.
  • La tija de totes les plantes presenta un moviment circular de circumnutació

Ara, podeu dir-vos que tot això es normal, i que ja es sabut. El valor de la feina feta i valorada pel jurat correspon al contingut del treball en el que es demostren cada una de les afirmacions. Charles Darwin, al 1880, ja va iniciar l’estudi d’aquests mecanismes vegetals, i des de llavors s’han produït avanços importants.

Al detall dels diferents capítols, al d’altres premiats, no hi trobem aportacions de professionals del tema; en conseqüència deduïm que ha estat un treball autodidacte basat en molt d’estudi i observació i que es podia obviar.